img_1_m.jpg, 15kB
detail prepojenia a ukončenie hydroizolácie s komínom
img_2_m.jpg, 59kB
oblepenie atiky z vnútornej strany strechy
img_3_m.jpg, 18kB
odskok zateplenia strechy pri okapovom plechu s ukončením do žlabu
img_4_m.jpg, 47kB
oblepenie čiapky komína (ochrana proti zvetrávaniu)
img_5_m.jpg, 20kB
odvetrávací komín strechy
img_6_m.jpg, 66kB
oblepenie atiky pri okapovom plechu
img_7_m.jpg, 18kB
vysunutie okapového plechu pred zateplením stien
img_8_m.jpg, 12kB
možnosť výmeny odkvapového systému
img_9_m.jpg, 47kB
strecha po 8 rokoch
img_10_m.jpg, 14kB
oblepenie komína, ochrana pred zvetravaním
img_11_m.jpg, 47kB
detail prechodu strechy na stenu po zateplení
img_12_m.jpg, 17kB
kompletné oblepenie okapovej lišty
img_13_m.jpg, 41kB
prelepenie plechovej strechy (dve vrstvy hydroizolácie)
img_14_m.jpg, 48kB
nutnosť podložiek pod držiaky
img_15_m.jpg, 62kB
lepenie hydroizolácie na zateplenú stenu
 Copyright © 2023 RM strechy, s.r.o.
Code & Design Peter Švec